Recreatiewoning kopen ..... hoe en wat!

Relax Recreatiemakelaar krijgt regelmatig vragen van mensen zoals u omdat u een recreatiewoninge te koop heeft zien staan waar u wellicht in geintereseerd bent. Op de meest voorkomede vragen treft u hieronder de antwoorden.

Relax Recreatiemakelaar geeft uitleg bij kopen van een vakantiehuis.

Wat betekent erfpacht?

Wanneer je binnen Nederland een vakantiewoning koopt, kun je zowel recreatiewoningen op als buiten een recreatiepark kopen. In een aantal gevallen komt het voor dat er erfpacht op de grond zit. Dit betekend dat de grond geen eigendom wordt bij de koop van de recreatiewoning. De grond wordt gepacht en hiervoor betaal je vaak jaarlijks een vergoeding.

Fiscale aspecten van het kopen van een recreatiewoning of vakantiewoning.

Een recreatiewoning wordt gezien als vermogen en daarom valt deze in Box 3. Als er een lening is voor de aankoop van een vakantiewoning dan mag deze van het vermogen worden afgetrokken echter hypotheekrente en de kosten voor onderhoud zijn niet aftrekbaar van de belasting. Bij verhuur van de recreatiewoning gelden er andere regels (zie hieronder).

Additionele kosten van een recreatiewoning.

Net als bij een reguliere koopwoning is de aankoopprijs niet het enige dat moet worden betaald. Behalve kosten voor onderhoud moet er ook gemeentebelasting, gas, water, licht en eventueel servicekosten voor de VvE (Vereniging van Eigenaren) worden voldaan.

Verhuur van de recreatiewoning.

Veelal gebruik je niet het gehele jaar de vakantiewoning voor jezelf. Het is daarom in sommige gevallen een overweging om de recreatiewoning te verhuren aan derden. Dit zorgt voor extra inkomen waarmee een stukje kan worden bijgedragen in de kosten. Probeer nooit om afhankelijk te zijn van verhuur als je besluit om een recreatiewoning te kopen. Niet bij elke recreatiewoning is het toegestaan om deze te verhuren. Vaak willen de grotere recreatieparken dit zelf in de hand houden en stellen dan de eis dat verhuur enkel mogelijk is door hun tussenkomst. Dit betekend wel dat je eigen gebruik aanzienlijk beperkt zal worden.

Wanneer ben ik in onderhandeling?

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de Relax Recreatiemakelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Mag de Relax Recreatiemakelaar doorgaan met bezichtigingen van de recreatiewoning als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag. Een onderhandeling bij een recreatiewoning hoeft niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De 1ste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Vaak zal de verkopende makelaar van de recreatiewoning aan de belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet "onder bod" is. De Relax Recreatiemakelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Vraag de makelaar naar de te volgen procedure, indien u ook een bod wenst uit te brengen.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandelingen verhogen?

Het antwoord is ja. De vraagprijs cq. de genoteerde prijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij.

Word ik koper van een recreatiewoning als ik de vraagprijs bied?

Nee, niet automatisch. De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Waar moet ik op letten bij het uitbrengen van een bod op een recreatiewoning?

Bij het uitbrengen van een bod dient u rekening te houden met de overige condities zoals: park regelementen, staat van onderhoud, lijst van roerende zaken, datum van aanvaarding, eventuele roerende zaken en eventuele ontbindende voorwaarden.

Mag de Relax Recreatiemakelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van de verkoop wijzigen?

Dat mag. Een van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de bied procedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een eerlijke kans om een hoogste (uiterste) bod uit te brengen. Vraag bij uw Relax Recreatiemakelaar naar de te volgen procedure.

Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan al eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij het aankopen van een al bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip "optie" gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopend makelaar kan doen aan een belangstellende koper, tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De Relax Recreatiemakelaar zal in de tussentijd niet met een andere partij in onderhandeling gaan. Een "optie" kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Als ik de 1ste  ben die belt voor een bezichtiging, als ik de 1ste  ben die de woning bezichtigd of als ik de 1ste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan?

Op deze drie vragen is het antwoord nee. De Relax Recreatie makelaar bepaalt samen met de verkoper de procedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig, als u serieus belangstelling heeft, de makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen.

Zit de makelaarscourtage in de "kosten koper"?

Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ”hangt” aan de overdracht van de woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2%) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper de Relax Recreatiemakelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet de verkoper ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet van de koper.

Wat is een ontbindende voorwaarde?

Deze voorwaarden zijn voor u de enige mogelijkheid om de koop zonder kosten of boete te kunnen ontbinden nadat er overeenstemming is bereikt Ontbindende voorwaarden kunnen zijn:
          I             Het voorbehoud dat de hypothecaire financiering rond komt,
         II             Het voorbehoud van uw technische keuring van de recreatiewoning
        III             Het voorbehoud van een bepaalde taxatiewaarde van de recreatiewoning
        IV             Etc.

Ontbindende voorwaarden zijn zeer belangrijk en mogen daarom niet vergeten worden! Zij kunnen u veel kosten en zorgen besparen.

Wat is een waarborgsom?

Tot zekerheid van de nakoming van de koper kan in de koopovereenkomst een artikel worden opgenomen, waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de koopsom.

Disclaimer Relax Recreatiemakelaar.

Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote mate afhankelijk van derden. De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Een recreatiewoning kopen doe je maar een enkele keer in je leven. Graag willen wij u adviseren.

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. De Relax Recreatiemakelaar werkt volgens de verkoopvoorwaarden van de VBO. Pas indien over alle details mondeling overeenstemming is bereikt, zal worden overgegaan tot het schriftelijk vastleggen in een koopovereenkomst. Zolang er nog géén door verkoper ondertekende koopakte is, is de verkoper niet verplicht om mee te werken aan het tot stand brengen van de koopovereenkomst en is hij vrij omaan een ander te verkopen.